KATARÍNA MARUŠKINOVÁ

Vystudovala jsem Blízkovýchodní studia na ZČU v Plzni, Anglistiku a Amerikanistiku na FF UK v Praze a management cestovního ruchu na VŠO v Praze. Mezi mé výzkumní zájmy patří především otázka terorismu na Blízkém východě a v rámci cestovního ruchu, žena v islámu, moderní islámská společnost, gender a islám.

V současné době jsem interní doktorandskou na Katedře antropologie ZČU v Plzni, kde se věnuji výzkumnímu tématu turismus a terorismus v Egyptě. Za tímto účelem jsem podnikla několik výzkumních cest do Egypta, kde jsem rovněž pracovala v cestovním ruchu v letech 2004-2008.

Absolvovala jsem studijní pobyty v Libanonu (2011), v Sýrii (2011), v Maroku (2014-2019) a v Íránu (2019). Domluvím se egyptským, levantinským a marockým dialektem arabštiny a persky.